You are here: Home > Action, Comedy > Detective Chinatown 2

Detective Chinatown 2

Detective Chinatown 2

Also known as: Detective Chinatown 2

Year: 2018

Genres: Action,Comedy

Countries: China

Rating: 6.4

Cast: Haoran Liu; Baoqiang Wang; Yang Xiao; Natasha Liu Bordizzo; Yuxian Shang; Xun Wang; Satoshi Tsumabuki; Michael Pitt; James Edward Alexander; Brett Azar; Inga Ballard; Spelman M. Beaubrun; Jewel Brimage; Sicheng Chen; Savvy Crawford

Storyline: Tang and Qin team up to solve a murder in New York's Chinatown.

Tags: , ,

Show/Hide Tags
Show/Hide Genres