You are here: Home > Comedy, Drama > Kishiwada shônen gurentai: Bôkyô

Kishiwada shônen gurentai: Bôkyô

Kishiwada shônen gurentai: Bôkyô

Also known as: Ambição dos Jovens; Young Thugs: Nostalgia

Year: 1998

Genres: Comedy,Drama

Countries: Japan

Rating: 7.1

Cast: Takeshi Caesar; Setsuko Karasuma; Yûki Nagata; Toshikazu Nakaba; Akihiro Shimizu; Matsunosuke Shofukutei; Saki Takaoka; Naoto Takenaka; Yoshinori Yasuda

Storyline:

Tags: , ,

Show/Hide Tags
Show/Hide Genres